Ban kiểm soát

Phan Thị Thu Hà

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Thu Hà tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, Đại học Paris Dauphine – ESCP EAP. Bà có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại VPBank và SHB.

Kể từ ngày 29/10/2019, Bà Phan Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance).

Bùi Thị Yến

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Bùi Thị Yến tốt nghiệp Học viện Ngân hàng chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm toán Tài chính Ngân hàng.

Ngày 12/01/2017, Bà được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC).

Trần Thị Quỳnh Nga

Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Quỳnh Nga tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân (chuyên ngành Thương mại quốc tế. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm soát, kiểm toán Tài chính Ngân hàng.

Ngày 12/01/2017, Bà được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC).

arrow_upward