Ban điều hành

Trần Thanh Nữ Tường Vy

Phó Tổng Giám Đốc thường trực

Bà Trần Thanh Nữ Tường Vy là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học FPT. Bà cũng là cử nhân ĐH Tài Chính Marketing chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Bà Tường Vy có 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng như ANZ Vietnam, Prudential Finance, FE Credit. Trước khi làm việc tại SHB Finance, Bà đảm nhiệm Vị trí Phó Giám đốc khối Ngân hàng Đại chúng của OCB (Com-B) - là người xây dựng và phát triển mảng kinh doanh của Khối Khách Hàng Đại Chúng với quy mô nhân sự lên đến 5.000 người hoạt động trên toàn quốc.

Bà Trần Thanh Nữ Tường Vy đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 7 năm 2018, và cương vị Phó Tổng Giám đốc thường trực từ tháng 3 năm 2021.

ÔngNgô Tuấn Anh

Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Ông Ngô Tuấn Anh tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Nguồn nhân lực tại Đại học Lincol, Anh Quốc. Ông Tuấn Anh có 18 năm kinh nghiệm làm việc đảm nhiệm các vị trí cao trong lĩnh vực Quản trị Nguồn nhân lực tại các Công ty, tổ chức lớn thuộc lĩnh vực Fintech, bán lẻ và công nghệ.

Ông Ngô Tuấn Anh chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực tại SHB Finance từ tháng 7 năm 2021.

Trần Thị Việt Anh

Giám đốc Khối Tài chính

 

Bà Trần Thị Việt Anh là cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, hội viên Viện kế toán quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

Bà Việt Anh có 19 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính tại Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng xây dựng.

Bà Việt Anh am hiểu về các nghiệp vụ ngân hàng, nắm vững chế độ tài chính và các quy định, giới hạn của pháp luật về hoạt động ngân hàng đồng thời rất chú trọng đến việc đưa công nghệ, kỹ thuật mới vào áp dụng trong lĩnh vực tài chính.

Bà Trần Thị Việt Anh chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Khối Tài chính tại SHB Finance từ tháng 02 năm 2022.

Lê Thị Bình Nhật

Giám đốc Khối Quản trị rủi ro

Bà Lê Thị Bình Nhật tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính tại Đại học Delhi, Ấn Độ. 

Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị rủi ro bán lẻ tại các tổ chức lớn như Techcombank, MCredit.

Tại Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), bà Nhật tham gia từ ngày đầu Dự án công ty tài chính, thực hiện xây dựng mô hình quản trị rủi ro và vận hành hệ thống trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018.

Bà Lê Thị Bình Nhật chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Khối Quản trị rủi ro tại SHB Finance từ tháng 4 năm 2018.

 

ÔngNguyễn Trung Hiếu

Giám đốc Khối Công nghệ

Ông Nguyễn Trung Hiếu tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Nguyễn Trung Hiếu có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại các tổ chức tài chính.

Ông Nguyễn Trung Hiếu đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Khối Công nghệ từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2020 và cương vị Giám đốc Khối Công nghệ từ tháng 6 năm 2021 tại SHB Finance.

Phạm Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng

Bà Phạm Thị Thanh Hảo là Thạc sỹ Kinh tế, tốt nghiệp Học viện tài chính chuyên ngành Kế toán. 

Bà Thanh Hảo có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán Tài chính Ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ngân hàng SHB.

Bà Phạm Thị Thanh Hảo chính thức đảm nhiệm cương vị Kế toán trưởng tại SHB Finance từ tháng 3 năm 2017.

arrow_upward