Ban điều hành

Trần Thanh Nữ Tường Vy

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Trần Thanh Nữ Tường Vy là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học FPT. Bà cũng là cử nhân ĐH Tài Chính Marketing chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Bà Tường Vy có 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng như ANZ Vietnam, Prudential Finance, FE Credit. Trước khi làm việc tại SHB Finance, Bà đảm nhiệm Vị trí Phó Giám đốc khối Ngân hàng Đại chúng của OCB (Com-B) - là người xây dựng và phát triển mảng kinh doanh của Khối Khách Hàng Đại Chúng với quy mô nhân sự lên đến 5.000 người hoạt động trên toàn quốc.

Bà Trần Thanh Nữ Tường Vy đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 7 năm 2018. Bà Vy hiện phụ trách Kinh doanh, Phát triển Sản phẩm và Vận hành tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB Finance).

Lê Thị Bình Nhật

Giám đốc Quản trị rủi ro

Bà Lê Thị Bình Nhật tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính tại Đại học Delhi, Ấn Độ. 

Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức lớn trong lĩnh vực Quản trị rủi ro bán lẻ tại Techcombank.

Tại Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit), bà Nhật tham gia từ ngày đầu Dự án công ty tài chính, thực hiện xây dựng mô hình quản trị rủi ro và vận hành hệ thống trong thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018.

Đối với bà Nhật, quản trị rủi ro không quá phức tạp như mọi người thường nghĩ, mà đơn giản là một cơ chế kiểm soát cho sự phát triển bền vững. Do đó, văn hóa quản trị rủi ro là rất cần thiết không chỉ trong các tổ chức tài chính – ngân hàng.

Bà Lê Thị Bình Nhật chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Khối QTRR tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFinance) từ tháng 4 năm 2018.

Phạm Thị Thanh Hảo

Kế toán trưởng

Bà Phạm Thị Thanh Hảo là Thạc sỹ Kinh tế, tốt nghiệp Học viện tài chính (chuyên ngành Kế toán). Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán Tài chính Ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ngân hàng SHB.

arrow_upward